Calendar : ตารางเรียน

  Fruit Platter (Knife Skill 102)
 

Knife Skill 102 : Fruit Platter

เรียนการใช้มีดแต่ละประเภท เพื่อการหั่น ตกแต่งและจัดจานผลไม้เสิร์ฟ เตรียมทักษะ "การแกะสลัก" หรือผู้ที่ต้องการทำงาน "ครัวเย็น" ในโรงแรม หรือร้านอาหาร

* แนะนำการเลือกผลไม้แต่ละชนิด ที่เหมาะกับหั่น ตกแต่ง

* ลงมือปฏิบัติ  (Hands-on Class)

 • หั่น ตกแต่งผลไม้ โดยใช้มีด Chef Knife Utility Knife Office Knife และ Baller
 • ตกแต่งผลไม้ เป็นรูปทรงต่างๆ รูปใบไม้ หัวใจ  
   <!--End Editable description-->
  </td>
 </tr>
</table>
<br />

<span class=ผีเสื้อ  ทรงกลม พัด และ  มงกุฎ
 • จัดจานผลไม้ เพื่อเสิร์ฟ

 •  
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : July 21,18(1)
 •  
   
 •  
   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Oct 19,19(2)
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : July 21,18(1)
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Oct 19,19(2)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : May 10,21(3)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : May 10,21(3)

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Sep 27,22(4)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Sep 27,22(4)

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Nov 21,22(5)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Nov 21,22(5)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Feb 21,23(6)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Feb 21,23(6)

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Jul 26,23(7)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Jul 26,23(7)

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Sep 21,23(8)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Sep 21,23(8)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Nov 22,23(9)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Nov 22,23(9)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Fruits Platter (Knife Skill 102) : Mar 28,24 (10)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Fruits Platter (Knife Skill 102) : Mar 28,24 (10)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •